Katalog.Rallycenteret.dk - Ord forklaring:
Alle nævnte applikationer er godkendt, enten via TÜV, JLL, VIA eller med belastningsgodkendelse

Pasform/Godkendelse: 
Vi operer med 3 kriterier for pasform, opdelt på følgende måde
 
P1: Montering kræver ingen yderligere tilpasning og kan foretages af slutbruger. Refererer til den tyske ABE godkendelse
 
P2: Monteringen af denne fælg er sandsynligvis også problemfri, men vi anbefaler, at førstegangsmontering sker hos en fagmand, der kan sikre, at hverken valg af dæk eller sænkningssæt giver problemer. Tolerancer i produktion af bilen kan også have betydning. Vi anser ikke "et lille piv" fra dækket ved kørsel over et vejbump med fuldt læs for et problem.
 
P3: Ved montering af denne fælg vil der helt sikkert være behov for bearbejdning i større eller mindre omfang. Vi anbefaler at levering af denne fælg kun sker fra en forhandler, der har erfaring i at løse opgaver af tuningkarakter.
 
I forhold til godkendelser opererer vi med følgende kriterier.
DK: knytter sig til færdselsstyrelsens regel om tilladt forøgelse på 20mm i forhold til den mindste  sporvidde der er angivet i bilens typegodkendelse. 
* : afviger fra ovenstående hvorfor montering skal godkendes i synshallen.
 
Mulige kombinationer af pasform og godkendelse og tolkning af denne
 
P1/DK : Ingen yderligere tilpasning og sporviddefændring på maks 20mm pr. aksel er overholdt
P1/* : Ingen yderligere tilpasning men regel om sporviddeændring er ikke overholdt.
P2/DK : Normalt ingen yderligere tilpasning og sporviddeændring på maksimalt 20mm pr. aksel er overholdt
P2/* : Normalt ingen yderligere tilpasning men regel om sporviddeændring er ikke overholdt
P3/DK : Montering kan normalt kun ske i forbindelse med yderligere tilpasning men sporviddeændring på maks. 20mm pr. aksel er overholdt
P3/* : Montering kan normalt kun ske i forbindelse med yderligere tilpasning og regel om sporviddeændring er ikke overholdt.
 
Alle opgivne dækforslag baseres på en kombination af Stro-håndbogens anvisninger og faktiske dækforslag iflg. TÜV eller ABE.
Kontakt vort salgskontor for yderligere information.
 
De viste priser er inkl. 25% moms.